Occurrences

Mahābhārata
Harivaṃśa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 177, 14.2 samavetāstrayaḥ śūrā bhūrir bhūriśravāḥ śalaḥ //
MBh, 2, 31, 8.1 somadatto 'tha kauravyo bhūrir bhūriśravāḥ śalaḥ /
MBh, 7, 133, 54.3 somadattaśca bhūriśca tathā drauṇir viviṃśatiḥ //
MBh, 7, 140, 6.2 abhyayāt kauravo rājan bhūriḥ saṃgrāmamūrdhani //
MBh, 7, 141, 1.2 bhūristu samare rājañ śaineyaṃ rathināṃ varam /
MBh, 18, 5, 14.1 bhūriśravāḥ śalaś caiva bhūriś ca pṛthivīpatiḥ /
Harivaṃśa
HV, 23, 116.2 jajñire somadattāt tu bhūrir bhūriśravāḥ śalaḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 47, 22.2 bhūrīndraseno bhūriśca gaveṣaṇasutāv ubhau //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 20, 32.1 somadattasyāpi bhūribhūriśravaśalyasaṃjñās trayaḥ putrā babhūvuḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1049.1 somadattasutāścaite bhūrirbhūriśravāḥ śalaḥ /
BhāMañj, 7, 161.2 bhūribhūriśravaścitraduḥśāsanasuyodhanāḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 140, 34.2 bāhlīkātsomadatto 'bhūdbhūrirbhūriśravāstataḥ //
GarPur, 1, 141, 10.1 śrutaṃjayaḥ senajicca bhūriścaiva śucistathā /