Occurrences

Śivasūtravārtika

Śivasūtravārtika
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 2, 5.1, 3.0 unmajjane sati kṣudrasiddhimajjanatatpare //
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 3, 21.1, 5.0 majjanena praśamayan praviśet tat samāviśet //