Occurrences

Amarakośa
Bhāratamañjarī
Kathāsaritsāgara
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 1, 289.2 kūlaṃkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1394.2 avatīrya rathābhyāṃ ca kṛṣṇau nirjhariṇītaṭe //
BhāMañj, 7, 141.2 vyomanirjhariṇīsvacchapatākālaṃkṛtairbhujaiḥ //
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 3, 7.1 so 'pi tāṃ vīkṣya lāvaṇyarasanirjhariṇīṃ nṛpaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pānīyādivarga, 9.1 nadī dhunī nirjhariṇī taraṃgiṇī sarasvatī śaivalinī samudragā /