Occurrences

Amarakośa
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 1, 289.2 kūlaṃkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pānīyādivarga, 9.1 nadī dhunī nirjhariṇī taraṃgiṇī sarasvatī śaivalinī samudragā /