Occurrences

Carakasaṃhitā
Mṛgendraṭīkā
Rasendracūḍāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Śivasūtravārtika
Śyainikaśāstra

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 11, 13.1 anādeścetanādhātorneṣyate paranirmitiḥ /
Ca, Sū., 11, 13.2 para ātmā sa ceddheturiṣṭo'stu paranirmitiḥ //
Mṛgendraṭīkā
MṛgṬīkā zu MṛgT, Vidyāpāda, 3, 1.2, 16.0 yatheṣṭasaṃcāramātra eva kila ghuṇasya kartṛtā nanu viśiṣṭasaṃniveśākṣaranirmitau //
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 14, 198.1 kathyate'ṅkolatailaṃ ca rasabhasmādinirmitau /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 10.1 tasmād iha na yatroktā nāmnām aṅkādinirmitiḥ /
Śivasūtravārtika
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 3, 37.1, 2.0 karaṇaṃ nijasaṃvedyagrāhyagrāhakanirmitiḥ //
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 3, 37.1, 5.0 sarvasādhāraṇāśeṣanirmitiś ca bhavet tadā //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 3, 31.2 teṣāṃ strīviṣaye vyāso nāṭyālaṃkāranirmitau //