Occurrences

Carakasaṃhitā
Matsyapurāṇa
Rasendracintāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Yogaratnākara

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 5, 102.1 skhalataḥ sampratiṣṭhānaṃ śatrūṇāṃ ca niṣūdanam /
Matsyapurāṇa
MPur, 22, 16.2 kṛtaśaucaṃ mahāpuṇyaṃ sarvapāpaniṣūdanam //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 212.2 sarvaśūlaṃ śiraḥśūlaṃ strīṇāṃ gadaniṣūdanam //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, 12, 146.2 kaṇṭhaśuddhikaraṃ rucyaṃ vātadoṣaniṣūdanam //
Yogaratnākara
YRā, Dh., 85.1 punarnavārasenaiva pāṇḍuroganiṣūdanam /