Occurrences

Ṛgveda
Ṛgvedakhilāni

Ṛgveda
ṚV, 8, 49, 9.2 yathā prāvo maghavan medhyātithiṃ yathā nīpātithiṃ dhane //
ṚV, 8, 51, 1.2 nīpātithau maghavan medhyātithau puṣṭigau śruṣṭigau sacā //
Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 3, 2, 9.2 yathā prāvo maghavan medhyātithiṃ yathā nīpātithiṃ dhane //
ṚVKh, 3, 3, 1.2 nīpātithau maghavan medhyātithau puṣṭigau śruṣṭigau sacā //