Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 2, 41, 7.2 vartī rudrā nṛpāyyam //
ṚV, 8, 9, 18.2 ā hāyam aśvino ratho vartir yāti nṛpāyyam //
ṚV, 10, 35, 12.1 tan no devā yacchata supravācanaṃ chardir ādityāḥ subharaṃ nṛpāyyam /