Occurrences

Ānandakanda

Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 70.1 samukhe vā nirmukhe vā rase vā vāsanāmukhe /
ĀK, 1, 4, 71.1 atrādau kathyate devi samukhaṃ cāraṇaṃ sphuṭam /
ĀK, 1, 4, 71.2 samukho grasati grāsaṃ nirmukho grasanākṣamaḥ //
ĀK, 1, 4, 99.1 saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
ĀK, 1, 4, 101.1 saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
ĀK, 1, 4, 103.2 saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā //
ĀK, 1, 4, 115.1 tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
ĀK, 1, 4, 140.2 etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā //
ĀK, 1, 4, 158.2 samukhaṃ nirmukhaṃ vāpi pāradaṃ daśaniṣkakam //
ĀK, 1, 5, 66.2 rogahartā rasaḥ syāttu samukhe tavadā bhavet //
ĀK, 1, 5, 85.1 acāpalyaṃ niyamanād dīpanātsamukho jvalet /
ĀK, 1, 9, 139.2 samukhe pārade kāntasatvaṃ jāryaṃ yathoktavat //
ĀK, 1, 9, 152.2 samukhe pārade kuryātpūrvavadvajrajāraṇām //
ĀK, 1, 9, 162.1 kāntaṃ vajraṃ samaṃ jāryaṃ samukhe pārade priye /
ĀK, 1, 9, 167.2 samukhe pārade vyomakāntavajrāṇi ca kramāt //
ĀK, 1, 9, 173.1 samukhe pārade tulye hema vajraṃ ca jārayet /
ĀK, 1, 9, 177.2 samukhe pārade vyomahemavajrāṇi jārayet //
ĀK, 1, 9, 187.2 ghanakāntasvarṇavajraṃ jārayet samukhe rase //
ĀK, 1, 10, 12.1 samukhe pārade bījaṃ catuḥṣaṣṭyaṃśake kṣipet /
ĀK, 1, 10, 24.1 samukhe pārade cedaṃ bījaṃ cāryaṃ ca pūrvavat /
ĀK, 1, 10, 31.2 samukhe pārade vyomakāntabījaṃ ca mārayet //
ĀK, 1, 10, 40.1 samukhe pārade devi bījaṃ rasasamaṃ kramāt /
ĀK, 1, 10, 55.2 samukhe pārade vyomakāntahemnāṃ samaṃ samam //
ĀK, 1, 10, 67.1 samukhe pārade jāryaṃ vajrabījaṃ rasonmitam /
ĀK, 1, 23, 585.2 samukho durmukhaṃ datte sāmānyottamalakṣaṇam //
ĀK, 1, 25, 93.1 samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā matā /
ĀK, 1, 25, 96.1 iyaṃ hi samukhī proktā jāraṇāmṛtajāraṇā /