Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 12, 24.1 tau tu tenābhyanujñātau kṛtapādābhivandanau /