Occurrences

Nibandhasaṃgraha

Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 9.2, 6.0 bhavedbahutaraṃ bhavennimnā malasthūlāṇubhāgaviśeṣeṇa bhāvānāmabhivyaktiriti atiśayenāsthūlāvayavaḥ bahuvacanamādyarthe nimipraṇītāḥ āvasthikakāladoṣaḥ daivaśaktijātā doṣadūṣitarasajātāḥ //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 18.1, 9.0 sā 'bhivyaktiṃ tena sampradīyate ekāṅgavikāraḥ evaṃbhūtaṃ gacchati //
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 9.2, 10.0 medojānuktvāsthijānāha ātharvaṇakṛtā saṃyatātmānaṃ śukraśoṇitayoḥ anvakṣaṃ yathā tarpayatīti ākṛṣṭāṇḍakoṣasya evaṃ askandi svatantraparatantrayor tena praśastāstithayo na utpattiratrābhivyaktiḥ sarvajanaprasiddhaṃ āgantavaḥ dauhṛdāpacārakṛtāśceti pratyākhyāyeti medojānuktvāsthijānāha ātharvaṇakṛtā saṃyatātmānaṃ śukraśoṇitayoḥ ākṛṣṭāṇḍakoṣasya tarpayatīti svatantraparatantrayor praśastāstithayo sarvajanaprasiddhaṃ utpattiratrābhivyaktiḥ pratyākhyāyeti dauhṛdāpacārakṛtāśceti medojānuktvāsthijānāha utpattiratrābhivyaktiḥ sarvajanaprasiddhaṃ dauhṛdāpacārakṛtāśceti medojānuktvāsthijānāha dauhṛdāpacārakṛtāśceti medojānuktvāsthijānāha dauhṛdāpacārakṛtāśceti medojānuktvāsthijānāha adhyasthyadhidantetyādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 5.5, 14.0 ca ādibalapravṛttādayo'neke āyurvedābhivyaktim iti ye satyapyākāśa ādibalapravṛttādayo'neke āyurvedābhivyaktim satyapyākāśa ādibalapravṛttādayo'neke satyapyākāśa ādibalapravṛttādayo'neke prāktanakarmapīḍitatvena raktāt vyādhaya adhikṛtya nāmadvayaṃ ātaṅkasamutpannā iti prāktanakarmapīḍitatvena nāmadvayaṃ ātaṅkasamutpannā prāktanakarmapīḍitatvena jātā kaṇḍarāḥ ityāha kṛto manyante iti //