Occurrences

Bhāgavatapurāṇa

Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 24, 27.1 aho pāpacyamānānāṃ niraye svair amaṅgalaiḥ /
BhāgPur, 4, 8, 17.2 māmaṅgalaṃ tāta pareṣu maṃsthā bhuṅkte jano yat paraduḥkhadas tat //
BhāgPur, 11, 19, 18.1 karmaṇāṃ pariṇāmitvād ā viriñcyād amaṅgalam /