Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 17, 23.1 sā bahūny amanojñāni vākyāni hṛdayacchidām /
Rām, Ay, 65, 21.2 nimittāny amanojñāni tena sīdati me manaḥ //