Occurrences

Atharvaveda (Paippalāda)
Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra

Atharvaveda (Paippalāda)
AVP, 1, 10, 3.1 ye 'māvāsyāṃ rātrim udasthur bhrājam atriṇaḥ /
Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 4, 36, 3.1 ya āgare mṛgayante pratikrośe 'māvāsye /
Kauśikasūtra
KauśS, 1, 6, 34.0 etenaivāmāvāsyo vyākhyātaḥ //