Occurrences

Mahābhārata
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 15, 1, 16.2 sarvān kāmānmahātejāḥ pradadāvambikāsute //
MBh, 15, 3, 13.1 yaśca kaścinnaraḥ kiṃcid apriyaṃ cāmbikāsute /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 307.1 tacchrutvā vipriyaṃ rājñi kampamāne 'mbikāsute /