Occurrences

Mahābhārata
Daśakumāracarita
Kāmasūtra
Nāṭyaśāstra
Bhāratamañjarī
Hitopadeśa

Mahābhārata
MBh, 1, 61, 83.26 ādityaketur bahvāśī nāgadantograyāyinau /
MBh, 1, 108, 11.1 ādityaketur bahvāśī nāgadantograyāyinau /
MBh, 12, 99, 19.1 dvīpicarmāvanaddhaśca nāgadantakṛtatsaruḥ /
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 2, 344.1 nāgadantalagnaniryāsakalkavarṇitaṃ phalakamādāya maṇisamudgakādvarṇavartikāmuddhṛtya tāṃ tathāśayānāṃ tasyāśca mām ābaddhāñjaliṃ caraṇalagnamālikhamāryāṃ caitām tvām ayam ābaddhāñjali dāsajanastamimamarthamarthayate //
Kāmasūtra
KāSū, 1, 4, 4.6 nāgadantāvasaktā vīṇā /
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 2, 83.2 stambhaṃ vā nāgadantaṃ vā vātāyanamathāpi vā //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 582.2 vīrabāhuṃ dṛḍharathaṃ nāgadantam ayobhujam //
Hitopadeśa
Hitop, 1, 117.3 vīṇākarṇo nāgadantam avalokyāha katham ayaṃ mūṣikaḥ svalpabalo 'py etāvad dūram utpatati tad atra kenāpi kāraṇena bhavitavyam /