Occurrences

Rasendracūḍāmaṇi

Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 8, 23.1 nāgavallīdalākārapatrayuktālpakandinī /
RCūM, 11, 18.2 tāṃ drutiṃ prakṣipetpatre nāgavallyāstribindukām //
RCūM, 14, 214.1 ūrdhvasthālīgataṃ tailaṃ nāgavallīdale kṣipet /