Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Bhāratamañjarī
Rasamañjarī
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rasendracintāmaṇi
Rasendracūḍāmaṇi
Rasendrasārasaṃgraha
Rasādhyāya
Rasārṇava
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Śārṅgadharasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Bhāvaprakāśa
Gūḍhārthadīpikā
Rasaratnasamuccayabodhinī
Rasasaṃketakalikā
Rasārṇavakalpa
Yogaratnākara

Amarakośa
AKośa, 2, 168.2 tāmbūlavallī tāmbūlī nāgavallyapyatha dvijā //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 254.1 nāginī śūlinī nāgavallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1101.1 nāgavallī samārūḍhā svayaṃ kramukapādapam /
Rasamañjarī
RMañj, 3, 25.2 trivarṣanāgavallyāśca drāveṇa taṃ prapeṣayet //
RMañj, 3, 49.2 nāgavallīrasairyuktaṃ sūryakṣīraiḥ pṛthakpṛthak //
RMañj, 6, 72.2 nāgavallīdalayutaḥ pañcaguñjo raseśvaraḥ //
RMañj, 6, 297.2 veṣṭayennāgavallyā ca niḥkṣipet kācabhājane //
RMañj, 6, 299.1 dviguñjaṃ bhakṣayetprātarnāgavallīdalāntare /
RMañj, 6, 320.2 nāgavallīrasairyuktaṃ meghanādapunarnavaiḥ //
RMañj, 7, 21.1 nāgavallīdaladrāvaiḥ saptāhaṃ śuddhasūtakam /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 5, 23.1 nāgavallīdalarasairvaṭamūlatvacā tathā /
RPSudh, 6, 50.2 tāṃ drutiṃ prakṣipetpattre nāgavallyāstribindukām //
RPSudh, 8, 3.2 taṃ nāgavallīdalajena sārdhaṃ nihanti vātodbhavakaṃ jvaraṃ ca //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 3, 31.1 tāṃ drutiṃ prakṣipet pattre nāgavallyās tribindukām /
Rasaratnākara
RRĀ, R.kh., 4, 43.1 drave jīrṇe punaḥ pūryā nāgavallīdaladravaiḥ /
RRĀ, Ras.kh., 7, 2.1 nāgavallīdaladrāvaiḥ saptāhaṃ śuddhapāradam /
RRĀ, Ras.kh., 7, 21.1 nāgavallīpayaḥpiṣṭaṃ lajjāmūlaṃ pralepayet /
RRĀ, V.kh., 3, 7.1 mīnākṣī kṛṣṇadhattūro balā nāgavallī jayā /
RRĀ, V.kh., 3, 33.1 trivarṣanāgavallyā vā nijadrāvaiḥ prapeṣayet /
RRĀ, V.kh., 3, 48.1 nāgavallyā dravair liptaṃ tatpatreṇaiva veṣṭitam /
RRĀ, V.kh., 3, 55.1 nāgavallīdravaiścaiva veṣṭitaṃ dhānyarāśigam /
RRĀ, V.kh., 3, 55.2 māsānte tatsamuddhṛtya nāgavallyā dravairlipet /
RRĀ, V.kh., 3, 58.1 patraiḥ piṣṭaistu saṃveṣṭya nāgavallīdalaistataḥ /
RRĀ, V.kh., 6, 49.1 pītagandhakacūrṇaṃ tu nāgavallyā dravaistryaham /
RRĀ, V.kh., 12, 45.2 nāgavallī kuberākṣī bhūmyapāmārgatumbaruḥ //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 4, 22.0 taṇḍulīyakabṛhatīnāgavallītagarapunarnavāhilamocikāmaṇḍūkaparṇītiktikākhuparṇikāmadanārkārdrakapalāśasūtamātṛkādibhir mardanapuṭanairapi māraṇīyam //
RCint, 4, 25.1 nāgavallīrasaiḥ sūryakṣīrairdeyaṃ pṛthak pṛthak /
RCint, 7, 58.1 trivarṣanāgavallyāśca kārpāsyā vātha mūlikām /
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 8, 23.1 nāgavallīdalākārapatrayuktālpakandinī /
RCūM, 11, 18.2 tāṃ drutiṃ prakṣipetpatre nāgavallyāstribindukām //
RCūM, 14, 214.1 ūrdhvasthālīgataṃ tailaṃ nāgavallīdale kṣipet /
Rasendrasārasaṃgraha
RSS, 1, 36.1 rasonasvarasaiḥ sūto nāgavallīdalotthitaiḥ /
RSS, 1, 129.2 trivarganāgavallyāstu nijadrāvaiḥ prapeṣayet //
RSS, 1, 155.1 nāgavallīrasaiḥ saryyakṣīrair deyaṃ pṛthak pṛthak /
RSS, 1, 160.1 taṇḍulīyakabṛhatīnāgavallītagarapunarnavāśca /
Rasādhyāya
RAdhy, 1, 217.1 nāgavallyāśca patreṇa tadataṃttāmitaram /
Rasārṇava
RArṇ, 5, 27.2 hemaparṇī paṭolī ca nāgavallī ca bhṛṅgarāṭ /
RArṇ, 6, 114.1 nāgavallyā praliptaṃ tu tatpattreṇaiva veṣṭitam /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Āmr, 8.1 saptadhā nāgavallī syāc cūrṇaṃ caivāṣṭadhā smṛtam /
RājNigh, Āmr, 245.1 atha bhavati nāgavallī tāmbūlī phaṇilatā ca saptaśirā /
RājNigh, Āmr, 246.1 nāgavallī kaṭus tīkṣṇā tiktā pīnasavātajit /
Ānandakanda
ĀK, 1, 2, 183.2 avadātāni sāgrāṇi nāgavallīdalāni ca //
ĀK, 1, 4, 111.2 nāgavallī ca musalī kuberākṣī ca śigrukaḥ //
ĀK, 1, 4, 137.1 tadabhrakaṃ nāgavallyā koberyā śigrukasya vā /
ĀK, 1, 15, 600.1 nāgavallīdalakṣaudraiḥ sadugdhairmṛduromakaiḥ /
ĀK, 1, 23, 179.1 rasena nāgavallyāśca pūraṇīyā punaḥ priye /
ĀK, 2, 8, 97.2 trivarṣanāgavallyā vā nijadrāvaiḥ prapeṣayet //
ĀK, 2, 8, 123.1 nāgavallīdalaiścaiva veṣṭitaṃ dhānyarāśigam /
ĀK, 2, 8, 126.1 patraiḥ piṣṭaiḥ susaṃpeṣya nāgavallīdalaistataḥ /
ĀK, 2, 9, 92.2 mādhavīmūlavanmūlā nāgavallīdalānvitā //
Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 41.1 nāgavallīrasairghṛṣṭaḥ karkoṭīkandagarbhitaḥ /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 43.2 nāgavallīrasaiḥ sārdhaṃ vātapittajvarāpaham //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 84.2 tatsamaṃ maricaṃ cūrṇaṃ nāgavallyā vibhāvitam //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 41.2, 2.0 nāgavallī tāmbūlavallī tasyāḥ patrarasena ghṛṣṭo marditaḥ pāradaḥ karkoṭīkandagarbhitaḥ san mṛṇmūṣāsampuṭe nirudhya mudrayitvā gajapuṭe pacet //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 7, 3, 181.1 nāgavallīrasairghṛṣṭaḥ karkoṭīkandagarbhitaḥ /
Gūḍhārthadīpikā
ŚGDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 41.2, 2.0 nāgavallīti spaṣṭam //
Rasaratnasamuccayabodhinī
RRSBoṬ zu RRS, 8, 89.2, 1.0 sāraṇālakṣaṇe vedhādhikyakaram ityuktaṃ kastāvat vedha ityapekṣāyāmāha vyavāyīti nāgavallīkumārikādhustūrādivyavāyiguṇavadbheṣajasaṃyuktaḥ ityarthaḥ //
Rasasaṃketakalikā
RSK, 4, 50.1 śigrumūlarasenāpi nāgavallīdalena ca /
Rasārṇavakalpa
RAK, 1, 61.2 nāgavallīrasair miśraṃ śataṭaṅkīrasaiḥ pṛthak //
Yogaratnākara
YRā, Dh., 132.1 nāgavallīdalaiḥ sarpiḥkṣīrairdeyaṃ pṛthak pṛthak /
YRā, Dh., 304.2 trivarṣanāgavallyā vā nijadrāvaiḥ prapeṣayet //