Occurrences

Amarakośa
Bhāratamañjarī
Rasaratnākara
Rasārṇava
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Gūḍhārthadīpikā

Amarakośa
AKośa, 2, 168.2 tāmbūlavallī tāmbūlī nāgavallyapyatha dvijā //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1101.1 nāgavallī samārūḍhā svayaṃ kramukapādapam /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 3, 7.1 mīnākṣī kṛṣṇadhattūro balā nāgavallī jayā /
RRĀ, V.kh., 12, 45.2 nāgavallī kuberākṣī bhūmyapāmārgatumbaruḥ //
Rasārṇava
RArṇ, 5, 27.2 hemaparṇī paṭolī ca nāgavallī ca bhṛṅgarāṭ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Āmr, 8.1 saptadhā nāgavallī syāc cūrṇaṃ caivāṣṭadhā smṛtam /
RājNigh, Āmr, 245.1 atha bhavati nāgavallī tāmbūlī phaṇilatā ca saptaśirā /
RājNigh, Āmr, 246.1 nāgavallī kaṭus tīkṣṇā tiktā pīnasavātajit /
Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 111.2 nāgavallī ca musalī kuberākṣī ca śigrukaḥ //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 41.2, 2.0 nāgavallī tāmbūlavallī tasyāḥ patrarasena ghṛṣṭo marditaḥ pāradaḥ karkoṭīkandagarbhitaḥ san mṛṇmūṣāsampuṭe nirudhya mudrayitvā gajapuṭe pacet //
Gūḍhārthadīpikā
ŚGDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 41.2, 2.0 nāgavallīti spaṣṭam //