Occurrences

Lalitavistara

Lalitavistara
LalVis, 2, 14.1 nihatā ti mārakarmā jitāstvayānye kutīrthikā nāthā /
LalVis, 11, 26.2 ekadvirapi te nātha pādau vande vināyaka //