Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 99, 40.4 prajānāthā vinaśyati /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 5, 15.2 mannāthā nāthahīneva trātāraṃ nādhigacchati //
Rām, Yu, 52, 31.2 akāmā tvadvaśaṃ sītā naṣṭanāthā gamiṣyati //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 22, 33.2 śrīr utsāhasanātheva prayāti sthiratām iti //
Matsyapurāṇa
MPur, 147, 1.3 raudreṇa devarājena naṣṭanātheva bhūriśaḥ //
MPur, 147, 13.3 raudreṇa devarājena naṣṭanātheva bhūriśaḥ //