Occurrences

Bodhicaryāvatāra
Bhāgavatapurāṇa

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 2, 43.2 pramattena mayā nāthā bahu pāpam upārjitam //
BoCA, 2, 66.2 na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 22, 13.1 kaccinnaḥ kuśalaṃ nāthā indriyārthārthavedinām /