Occurrences

Mahābhārata
Bodhicaryāvatāra
Ānandakanda
Sātvatatantra

Mahābhārata
MBh, 3, 120, 4.2 vasatyaraṇye saha sodarīyaistrailokyanāthān adhigamya nāthān //
MBh, 3, 120, 4.2 vasatyaraṇye saha sodarīyaistrailokyanāthān adhigamya nāthān //
Bodhicaryāvatāra
BoCA, 2, 22.2 tathā tathāgatān nāthān saputrān pūjayāmyaham //
Ānandakanda
ĀK, 1, 21, 73.1 tadbāhye nava nāthāṃśca nava siddhāṃśca ṣoḍaśa /
Sātvatatantra
SātT, 2, 38.2 udriktabhaktinamitān anayat svanāthān sarvān vanādhivasataḥ svapadaṃ suśāntam //