Occurrences

Gheraṇḍasaṃhitā

Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 1, 34.2 nityam abhyāsayogena nādāntaraṃ prakāśanam //
GherS, 5, 79.1 śṛṇuyād dakṣiṇe karṇe nādam antargataṃ sudhīḥ /
GherS, 5, 79.2 prathamaṃ jhiñjhīnādaṃ ca vaṃśīnādaṃ tataḥ param /
GherS, 5, 79.2 prathamaṃ jhiñjhīnādaṃ ca vaṃśīnādaṃ tataḥ param /
GherS, 5, 80.2 evaṃ nānāvidho nādo jāyate nityam abhyāsāt //
GherS, 7, 5.2 dhyānaṃ nādaṃ rasānandaṃ layasiddhiś caturvidhā //
GherS, 7, 10.2 mandaṃ mandaṃ recayed vāyuṃ bhṛṅganādaṃ tato bhavet //
GherS, 7, 11.1 antaḥsthaṃ bhramarīnādaṃ śrutvā tatra mano nayet /