Occurrences

Skandapurāṇa

Skandapurāṇa
SkPur, 7, 15.2 anadan sumahānādaṃ nādayanto diśo daśa /
SkPur, 11, 6.1 tasyādhastādārtanādaṃ gartāsthāne śṛṇomyaham /
SkPur, 12, 36.2 śrutvā tu devī taṃ nādaṃ viprasyārtasya śobhanā /
SkPur, 12, 39.1 sa kṛṣyamāṇastejasvī nādamārtaṃ tadākarot /
SkPur, 13, 126.1 iti kusumavicitrasarvavṛkṣā vividhavihaṃgamanādaramyadeśāḥ /
SkPur, 22, 23.2 nanarda nādāttasmācca saridanyā tato 'bhavat //
SkPur, 22, 24.1 yasmādvṛṣabhanādena pravṛttā sā mahānadī /