Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 88.2 śabdayoniḥ śabdamayī nādākhyā nādavigrahā //
KūPur, 1, 11, 88.2 śabdayoniḥ śabdamayī nādākhyā nādavigrahā //
KūPur, 1, 11, 177.2 bindunādasamutpattiḥ śaṃbhuvāmā śaśiprabhā //
KūPur, 1, 14, 39.2 daṇḍahastaṃ mahānādaṃ śārṅgiṇaṃ bhūtibhūṣaṇam //
KūPur, 1, 15, 36.1 vimuñcan bhairavaṃ nādaṃ śaṅkhacakragadādharaḥ /
KūPur, 1, 15, 37.2 samācacakṣire nādaṃ tadā daityapaterbhayāt //
KūPur, 1, 15, 38.3 vimuñcan bhairavaṃ nādaṃ taṃ jānīmo 'marārdana //
KūPur, 1, 21, 51.1 tannādaśravaṇānmartyāstatra ye nivasanti te /
KūPur, 1, 24, 68.1 namo bhairavanādāya kālarūpāya daṃṣṭriṇe /
KūPur, 1, 24, 76.1 namaste prāṇapālāya ghaṇṭānādapriyāya ca /
KūPur, 1, 25, 79.1 proccarantau mahānādam oṅkāraṃ paramaṃ padam /
KūPur, 2, 31, 102.2 hā hetyuktvā sanādaṃ sā pātālaṃ prāpa duḥkhitā //