Occurrences

Tantrasāra

Tantrasāra
TantraS, Dvāviṃśam āhnikam, 38.2 avyaktadhvanirāvasphoṭaśrutinādanādāntaiḥ //
TantraS, Dvāviṃśam āhnikam, 41.2 nirvānti tatra caivaṃ yo 'ṣṭavidho nādabhairavaḥ paramaḥ //