Occurrences

Āpastambadharmasūtra
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Viṣṇupurāṇa
Haṭhayogapradīpikā
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Āpastambadharmasūtra
ĀpDhS, 1, 10, 19.0 śvagardabhanādāḥ salāvṛkyekasṛkolūkaśabdāḥ sarve vāditraśabdā rodanagītasāmaśabdāś ca //
Mahābhārata
MBh, 3, 12, 10.2 vimuktanādāḥ saṃpetuḥ sthalajā jalajaiḥ saha //
MBh, 3, 221, 51.2 babhūvur dānavendrāṇāṃ siṃhanādāś ca dāruṇāḥ //
MBh, 6, 95, 49.1 antarhitā mahānādāḥ śrūyante bharatarṣabha /
MBh, 9, 55, 14.2 aśarīrā mahānādāḥ śrūyante sma tadā nṛpa //
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 24, 8.1 te balāhakasaṃkāśā mahānādā mahābalāḥ /
Rām, Ki, 27, 20.2 garjanti meghāḥ samudīrṇanādā mattagajendrā iva saṃyugasthāḥ //
Rām, Yu, 53, 30.1 padātayaśca bahavo mahānādā mahābalāḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 152, 35.1 tatkarma dṛṣṭvā ditijāstu sarve jagarjuruccaiḥ kṛtasiṃhanādāḥ /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 29, 30.2 siṃhagovṛṣanādāś ca hreṣitaṃ gajabṛṃhitam //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 12, 29.1 rakṣāṃsi tāni te nādāḥ śivās tāny āyudhāni ca /
Haṭhayogapradīpikā
HYP, Caturthopadeśaḥ, 86.2 iti nānāvidhā nādāḥ śrūyante dehamadhyagāḥ //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 92, 27.2 nirucchvāsā mahānādā bhairavo rauravastathā //