Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Daśakumāracarita
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Skandapurāṇa
Haṭhayogapradīpikā
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 114, 11.17 nādena mahatā tāṃ tu pūrayantaṃ girer guhām /
MBh, 1, 118, 26.1 klāntānīvārtanādena sarvāṇi ca vicukruśuḥ /
MBh, 1, 213, 29.4 prayayuḥ siṃhanādena subhadrām avalokakāḥ /
MBh, 1, 216, 13.3 nādena ca mahāraudro bhūtakoṭisamāvṛtaḥ /
MBh, 1, 216, 14.2 nādena ripusainyānāṃ yeṣāṃ saṃjñā praṇaśyati //
MBh, 1, 219, 3.5 tena nādena raudreṇa nādena ca vibhāvasoḥ /
MBh, 1, 219, 3.5 tena nādena raudreṇa nādena ca vibhāvasoḥ /
MBh, 2, 3, 18.3 yasya śaṅkhasya nādena bhūtāni pracakampire //
MBh, 2, 22, 8.2 bhīmasenasya nādena jarāsaṃdhasya caiva ha //
MBh, 2, 22, 17.2 meghanirghoṣanādena jaitreṇāmitraghātinā //
MBh, 2, 24, 5.1 mṛdaṅgavaranādena rathanemisvanena ca /
MBh, 3, 12, 10.1 tasya nādena saṃtrastāḥ pakṣiṇaḥ sarvatodiśam /
MBh, 3, 12, 11.2 tad vanaṃ tasya nādena samprasthitam ivābhavat //
MBh, 3, 18, 22.2 nanāda siṃhanādaṃ vai nādenāpūrayanmahīm //
MBh, 3, 175, 15.2 niḥśvāsakṣveḍanādena bhartsayantam iva sthitam //
MBh, 3, 230, 5.2 siṃhanādena mahatā pūrayanto diśo daśa //
MBh, 4, 61, 11.1 te śaṅkhanādena kurupravīrāḥ saṃmohitāḥ pārthasamīritena /
MBh, 6, 48, 18.3 mahatā meghanādena rathenādityavarcasā //
MBh, 6, 50, 58.2 khaḍgenānyāṃśca cicheda nādenānyāṃśca bhīṣayan //
MBh, 6, 58, 35.1 tasya nādena mahatā manohṛdayakampinā /
MBh, 6, 78, 9.2 mahatā meghanādena rathenāti virājata //
MBh, 6, 91, 64.2 sādhu sādhviti nādena pṛthivīm anunādayan //
MBh, 6, 96, 27.1 bahavaśca narā rājaṃstasya nādena bhīṣitāḥ /
MBh, 7, 6, 23.2 antarnādena ghoreṇa vasudhā samakampata //
MBh, 7, 7, 36.2 tena nādena mahatā samakampata medinī //
MBh, 7, 25, 23.1 tena nādena vitrastā pāṇḍavānām anīkinī /
MBh, 7, 37, 8.2 nādena sarvabhūtāni sādhu sādhviti bhārata //
MBh, 7, 78, 38.1 tasya śaṅkhasya nādena dhanuṣo nisvanena ca /
MBh, 7, 81, 29.2 nādena sarvabhūtāni trāsayann iva bhārata //
MBh, 7, 104, 13.1 punar ghoreṇa nādena pāṇḍavasya mahātmanaḥ /
MBh, 9, 3, 19.1 siṃhanādena bhīmasya pāñcajanyasvanena ca /
MBh, 9, 15, 29.2 mahatā harṣajenātha nādena kurupuṃgavāḥ //
MBh, 9, 29, 58.1 mahatā śaṅkhanādena rathanemisvanena ca /
MBh, 11, 26, 40.1 sāmnām ṛcāṃ ca nādena strīṇāṃ ca ruditasvanaiḥ /
MBh, 12, 47, 8.1 svareṇa puṣṭanādena tuṣṭāva madhusūdanam /
MBh, 12, 99, 25.2 vyāghuṣṭatalanādena vaṣaṭkāreṇa pārthiva /
MBh, 12, 202, 23.2 sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva tena nādena mohitam //
MBh, 12, 202, 26.1 nādena tena mahatā sanātana iti smṛtaḥ /
MBh, 13, 84, 56.1 abuddhāpatitenātha nādena vipulena sā /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 1, 54.2 tena nādena mahatā nirjagāma harīśvaraḥ //
Rām, Bā, 16, 16.2 nardamānāṃś ca nādena pātayeyur vihaṃgamān //
Rām, Ār, 33, 7.1 meghapratimanādena sa tena dhanadānujaḥ /
Rām, Ki, 14, 18.2 nanarda krūranādena vinirbhindann ivāmbaram //
Rām, Su, 43, 13.2 kecit tasyaiva nādena tatraiva patitā bhuvi //
Rām, Su, 55, 8.1 nadannādena mahatā meghasvanamahāsvanaḥ /
Rām, Yu, 47, 80.1 vānarāṇāṃ ca nādena saṃrabdho rāvaṇastadā /
Rām, Yu, 47, 88.2 rathenāmbudanādena saumitrim abhidudruve //
Rām, Yu, 91, 16.1 atinādasya nādena tena tasya durātmanaḥ /
Rām, Yu, 115, 11.2 śaṅkhadundubhinādena saṃcacāleva medinī //
Rām, Utt, 12, 28.1 jaḍīkṛtāyāṃ laṅkāyāṃ tena nādena tasya vai /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Nidānasthāna, 4, 13.2 mahatā mahatā dīno nādena śvasiti krathan //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 8, 224.0 aṇutararandhrapraviṣṭena tena nādenāhaṃ dattasaṃjñaḥ śirasaivotkṣipya sapratimaṃ lohapādapīṭham aṃsalapuruṣaprayatnaduścalam ubhayakaravidhṛtam ekapārśvam ekato niveśya niragamam //
Matsyapurāṇa
MPur, 1, 21.1 punaḥ prāhārtanādena sahasrakiraṇātmajam /
MPur, 135, 15.1 tena nādena tripurāddānavā yuddhalālasāḥ /
MPur, 174, 11.2 tasthau suragaṇānīke daityānnādena bhīṣayan //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 21, 28.1 yasya nādena daityānāṃ balahānirajāyata /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 9, 40.1 śaṅkhadundubhinādena brahmaghoṣeṇa veṇubhiḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 297.2 rathena meghanādena prayayau garuḍadhvajaḥ //
BhāMañj, 5, 629.1 athāha śaṅkhanādena paripūrya diśo daśa /
BhāMañj, 6, 31.1 gāṅgeyaśaṅkhanādena samudbhūte balārṇave /
BhāMañj, 6, 234.2 ghanagambhīranādena pṛthivī samakampata //
BhāMañj, 6, 411.1 tasya nādena mahatā jagatpralayaśaṃsinā /
BhāMañj, 7, 574.1 tasya nādena mahatā diśaḥ samabhipūritāḥ /
BhāMañj, 16, 11.1 gṛdhragomāyunādena rājamārgo 'pyapūryata /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 150, 14.1 mahātāmahatā dīno nādena śvasiti krathan /
Skandapurāṇa
SkPur, 22, 24.1 yasmādvṛṣabhanādena pravṛttā sā mahānadī /
Haṭhayogapradīpikā
HYP, Caturthopadeśaḥ, 98.2 nāde pravartitaṃ cittaṃ nādena saha līyate //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 28, 21.1 dhanuṣaḥ śabdanādenākampayacca jagattrayam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 172, 2.1 śaṅkhadundubhinādena dīpikājvalanena ca /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 172, 2.2 apsarogītanādena nṛtyantyo vārayoṣitaḥ //