Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 51, 4.2 ayodhyāṃ samanuprāpya nirānandāṃ dadarśa ha //
Rām, Ay, 53, 13.1 nirānandā mahārāja rāmapravrājanāturā /
Rām, Ay, 105, 24.2 nirākārā nirānandā dīnā pratihatasvanā //
Rām, Ki, 20, 9.1 nirānandā nirāśāhaṃ nimagnā śokasāgare /
Rām, Su, 11, 29.1 durmanā vyathitā dīnā nirānandā tapasvinī /
Rām, Su, 18, 1.1 sa tāṃ parivṛtāṃ dīnāṃ nirānandāṃ tapasvinīm /
Rām, Yu, 68, 12.1 abravīt tāṃ tu śokārtāṃ nirānandāṃ tapasvinīm /
Rām, Yu, 114, 36.2 kauśeyavastrāṃ malināṃ nirānandāṃ dṛḍhavratām //