Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 5, 173, 16.2 pratyākhyātā nirānandā śālvena ca nirākṛtā //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 53, 13.1 nirānandā mahārāja rāmapravrājanāturā /
Rām, Ay, 105, 24.2 nirākārā nirānandā dīnā pratihatasvanā //
Rām, Ki, 20, 9.1 nirānandā nirāśāhaṃ nimagnā śokasāgare /
Rām, Su, 11, 29.1 durmanā vyathitā dīnā nirānandā tapasvinī /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 173.1 sthāneśvarī nirānandā triśūlavaradhāriṇī /