Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 35, 51.1 sāyudhā bahavo vyomni rākṣasāstvaṃ nirāyudhaḥ /
Rām, Yu, 54, 18.1 nirāyudhānāṃ dravatām asaṃgagatipauruṣāḥ /
Rām, Yu, 55, 81.1 sa nirāyudham ātmānaṃ yadā mene mahābalaḥ /
Rām, Yu, 57, 79.1 nirāyudho mahātejāḥ kevalaṃ nakhadaṃṣṭravān /