Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kātyāyanasmṛti
Matsyapurāṇa
Nāradasmṛti
Acintyastava
Kathāsaritsāgara

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 17, 128.1 samarthayati mayy evaṃ dattako 'pi niruttaraḥ /
BKŚS, 22, 207.1 tasyām ityuktavākyāyām asāv āsīn niruttaraḥ /
Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 202.2 nopasthātā daśa dvau ca ṣoḍaśaiva niruttaraḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 21, 24.2 tato niruttaro rājā jijñāsustatpuro hareḥ //
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 1, 2, 33.1 anyavādī kriyādveṣī nopasthātā niruttaraḥ /
Acintyastava
Acintyastava, 1, 53.1 dharmayājñika tenaiva dharmayajño niruttaraḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 4, 79.2 tato niruttaraḥ sarvaṃ sa vaṇik tat prapadyata //