Occurrences

Bhāratamañjarī
Kathāsaritsāgara
Tantrāloka

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 333.2 ṛtuṃ prayatnā pratyagrayauvanārambhanirbharā //
Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 8, 38.1 sā ca citrarasanirbharā kathā vismṛtāmarakathā kutūhalāt /
KSS, 3, 4, 404.1 tadā ca maṅgalātodyavādyanirhrādanirbharā /
Tantrāloka
TĀ, 4, 9.1 ucyate svātmasaṃvittiḥ svabhāvādeva nirbharā /