Occurrences

Bhāgavatapurāṇa

Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 2, 2.1 kas taṃ carācaraguruṃ nirvairaṃ śāntavigraham /
BhāgPur, 11, 5, 22.1 manuṣyās tu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ /
BhāgPur, 11, 14, 16.1 nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ samadarśanam /