Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Śyainikaśāstra

Mahābhārata
MBh, 15, 40, 15.2 nirvairā nirahaṃkārā vigatakrodhamanyavaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 10, 81.2 tadā prabhṛti nirvairāḥ praśāntā rajanīcarāḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 5, 22.1 manuṣyās tu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 72.2 provāca kṣatriyā rājannirvairā na padaṃ śriyaḥ //
BhāMañj, 5, 290.2 paśya mādhava nirvairāḥ saṃdhimicchanti pāṇḍavāḥ //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 5, 13.3 nirvairā vigatotsāhā lakṣyante jvaritā iva //