Occurrences

Carakasaṃhitā
Dhanvantarinighaṇṭu
Rasaprakāśasudhākara
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 11, 24.2 yuktiyuktā catuṣpādasaṃpad vyādhinibarhaṇī //
Ca, Cik., 1, 3, 47.2 bhavatyāyuḥpradā dhanyā jarāroganibarhaṇī //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, Candanādivarga, 142.1 sā ca visphoṭakaṇḍvartivraṇadoṣanibarhaṇī /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 3, 47.2 daśamūlaśṛtenāpi vātajvaranibarhaṇī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 107.2 vraṇakīṭādidoṣaghnī rasadoṣanibarhaṇī //
RājNigh, Śālm., 148.2 tiktoṣṇā śvayathughnī ca vraṇadoṣanibarhaṇī //
RājNigh, Āmr, 249.2 vidāhapittāsravikopanī ca viṣṭambhadā vātanibarhaṇī ca //
Ānandakanda
ĀK, 2, 7, 9.2 rītikā kaṭutiktoṣṇā plīhānāhanibarhaṇī //