Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 114, 59.5 kurumān madhumāṃścaiva rocamānaśca tejasā /
MBh, 6, 10, 51.2 tilakāḥ pārasīkāśca madhumantaḥ prakutsakāḥ //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 43, 32.2 añjano madhumāṃstadvat kumudo mukuṭastathā //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 49, 50.2 kumudo madhumāṃścaiva hyañjano mukuṭas tathā //