Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 19.2 gokarṇī laghuparṇikā ca dahanī tejasvinī moraṭā devaśreṇīmadhūlikāmadhudalāḥ syuḥ pīlunī raktalā //
RājNigh, Pānīyādivarga, 141.2 hālāhalaguṇāriṣṭaṃ sarako'tha madhūlikā /