Occurrences

Śāktavijñāna

Śāktavijñāna
ŚāktaVij, 1, 11.1 tāmevālokayec chaktiṃ manāk kumbhakavṛttinā /