Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 4, 15.1 manāg janapadasyāsya nagaryāḥ pārthivasya ca /
BKŚS, 5, 321.2 kaṃ nāma ca kariṣye 'ham upakāraṃ manāg iti //
BKŚS, 10, 6.1 evaṃprāye ca vṛttānte cāmaraṃ calayan manāk /
BKŚS, 10, 132.2 mayāsanne niviṣṭā sā manāg api na lakṣitā //
BKŚS, 10, 261.1 yac ca vijñāpitā yūyam ānataṃ mukuṭaṃ manāk /
BKŚS, 13, 9.2 kṣaye kaṣāyakaṭukam avacchede manāg iti //
BKŚS, 13, 35.1 tatra cāsvādayann eva tat tat pānaṃ manāṅ manāk /
BKŚS, 13, 35.1 tatra cāsvādayann eva tat tat pānaṃ manāṅ manāk /
BKŚS, 17, 37.1 utkarṣann apakarṣaṃś ca kāścit kāścin manāṅ manāk /
BKŚS, 17, 37.1 utkarṣann apakarṣaṃś ca kāścit kāścin manāṅ manāk /
BKŚS, 17, 146.1 manāk saṃspṛṣṭamātrāś ca karaśākhāmukhaiḥ svayam /
BKŚS, 22, 136.2 śreṣṭhine kathitaṃ tābhyāṃ varaḥ svastho manāg iti //
BKŚS, 27, 68.1 prabhavaḥ prabhavanto hi doṣābhāse manāg api /