Occurrences

Mahābhārata
Matsyapurāṇa
Gokarṇapurāṇasāraḥ

Mahābhārata
MBh, 1, 1, 70.6 jātāḥ pārthās tataḥ sarve kuntyā mādryāśca mantrataḥ /
MBh, 3, 124, 18.1 saṃstambhayitvā cyavano juhuve mantrato 'nalam /
MBh, 3, 213, 40.3 āgamyāhavanīyaṃ vai tair dvijair mantrato hutam //
Matsyapurāṇa
MPur, 58, 23.2 vinyasenmantrataḥ sarvān pratidikṣu vicakṣaṇaḥ //
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 10, 42.1 tīrthe vaināyake snātvā gaṇānāntveti mantrataḥ /