Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 7, 5.1 tanmantradevatā yatnāttādātmyena prasīdati /
TĀ, 16, 286.1 tadvimarśasvabhāvā hi sā vācyā mantradevatā /