Occurrences

Aṣṭasāhasrikā
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kāmasūtra

Aṣṭasāhasrikā
ASāh, 2, 7.1 atha khalu tatra parṣadi keṣāṃciddevaputrāṇāmetadabhūt yāni tāni yakṣāṇāṃ yakṣabhāṣitāni yakṣarutāni yakṣapadāni yakṣamantritāni yakṣapravyāhṛtāni tāni vijñāyante jalpyamānāni /
Mahābhārata
MBh, 1, 2, 147.1 karṇaduryodhanādīnāṃ duṣṭaṃ vijñāya mantritam /
MBh, 2, 5, 14.2 tvatto vā tava vāmātyair bhidyate jātu mantritam /
MBh, 7, 126, 4.1 mantritaṃ tava putrasya te sarvam avamenire /
MBh, 7, 138, 6.2 andhe tamasi mūḍhāni putrasya tava mantrite //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 100, 2.2 suyuddhaṃ vānarāṇāṃ ca sugrīvasya ca mantritam //
Kāmasūtra
KāSū, 4, 1, 29.1 svasya ca sārasya parebhyo nākhyānaṃ bhartṛmantritasya ca //