Occurrences

Mahābhārata
Manusmṛti
Harṣacarita
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 2, 94.5 maharṣer mandapālasya śārṅgyaṃ tanayasaṃbhavaḥ //
MBh, 1, 220, 5.2 āsīn maharṣiḥ śrutavān mandapāla iti śrutaḥ //
MBh, 1, 220, 15.2 tacchrutvā mandapālastu teṣāṃ vākyaṃ divaukasām /
MBh, 1, 220, 20.2 mandapālaścaraṃstasmin vane lapitayā saha //
MBh, 1, 220, 21.2 maharṣir mandapālo 'sau vadhāt stotuṃ pracakrame /
MBh, 1, 220, 22.1 mandapāla uvāca /
MBh, 1, 220, 30.2 evaṃ stutastatastena mandapālena pāvakaḥ /
MBh, 1, 220, 31.1 tam abravīn mandapālaḥ prāñjalir havyavāhanam /
MBh, 1, 222, 17.2 yatra śārṅgā babhūvuste mandapālasya putrakāḥ //
MBh, 1, 223, 20.3 droṇam āha pratītātmā mandapālapratijñayā //
MBh, 1, 223, 22.1 mandapālena yūyaṃ hi mama pūrvaṃ niveditāḥ /
MBh, 1, 224, 1.2 mandapālo 'pi kauravya cintayānaḥ sutāṃstadā /
MBh, 1, 224, 7.1 lālapyamānaṃ tam ṛṣiṃ mandapālaṃ tathā vane /
MBh, 1, 224, 14.1 mandapāla uvāca /
MBh, 1, 224, 20.1 tato 'bhyagacchat sahasā mandapālo 'pi bhārata /
MBh, 1, 224, 20.3 gurutvān mandapālasya tapasaśca viśeṣataḥ /
MBh, 1, 224, 20.8 gurutvān mandapālasya iti pādāntikaṃ gatāḥ //
MBh, 1, 224, 22.1 mandapāla uvāca /
MBh, 1, 224, 23.3 evam uktvā tu tāṃ patnīṃ mandapālastathāspṛśat //
MBh, 1, 224, 26.1 mandapāla uvāca /
MBh, 1, 225, 1.1 mandapāla uvāca /
MBh, 1, 225, 4.3 mandapālas tato deśād anyaṃ deśaṃ jagāma ha //
Manusmṛti
ManuS, 9, 23.2 śāraṅgī mandapālena jagāmābhyarhaṇīyatām //
Harṣacarita
Harṣacarita, 1, 29.1 athātiroṣaṇaḥ prakṛtyā mahātapā munir atres tanayas tārāpater bhrātā nāmnā durvāsā dvitīyena mandapālanāmnā muninā saha kalahāyamānaḥ sāma gāyan krodhāndho visvaram akarot //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1386.1 babhūva mandapālākhyo brahmacārī muniḥ purā /
BhāMañj, 1, 1391.1 mandapālasutānbālānparivarjyātha śārṅgikān /