Occurrences

Mahābhārata
Harṣacarita
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 223, 20.3 droṇam āha pratītātmā mandapālapratijñayā //
Harṣacarita
Harṣacarita, 1, 29.1 athātiroṣaṇaḥ prakṛtyā mahātapā munir atres tanayas tārāpater bhrātā nāmnā durvāsā dvitīyena mandapālanāmnā muninā saha kalahāyamānaḥ sāma gāyan krodhāndho visvaram akarot //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1386.1 babhūva mandapālākhyo brahmacārī muniḥ purā /
BhāMañj, 1, 1391.1 mandapālasutānbālānparivarjyātha śārṅgikān /