Occurrences

Rāmāyaṇa
Garuḍapurāṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 69, 29.1 maroḥ praśuśrukas tv āsīd ambarīṣaḥ praśuśrukāt /
Rām, Bā, 70, 8.1 haryaśvasya maruḥ putro maroḥ putraḥ pratīndhakaḥ /
Rām, Ay, 102, 26.1 śīghragasya maruḥ putro maroḥ putraḥ praśuśrukaḥ /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 138, 46.2 maroḥ prasuśrutaḥ putrastasya codāvasuḥ sutaḥ //