Occurrences

Mahābhārata
Suśrutasaṃhitā
Tantrāloka

Mahābhārata
MBh, 8, 26, 66.2 dinakaraja narottamair yadā maruṣu bahūn vinihatya tān arīn //
MBh, 14, 54, 12.3 toyam icchāmi yatreṣṭaṃ maruṣvetaddhi durlabham //
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 45, 23.1 prāyeṇa nadyo maruṣu satiktā lavaṇānvitāḥ /
Tantrāloka
TĀ, 8, 197.2 jaleṣu maruṣu cāgnau śiraśchedena vā mṛtāḥ //