Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Bhāradvājagṛhyasūtra
Kauśikasūtra
Kauṣītakibrāhmaṇa

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 12, 1, 49.2 ulaṃ vṛkaṃ pṛthivi ducchunām ita ṛkṣīkāṃ rakṣo apabādhayāsmat //
Bhāradvājagṛhyasūtra
BhārGS, 2, 27, 6.5 ulena parimīḍho 'si parimīḍho 'sy uleneti //
BhārGS, 2, 27, 6.5 ulena parimīḍho 'si parimīḍho 'sy uleneti //
Kauśikasūtra
KauśS, 4, 1, 18.0 ālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati //
Kauṣītakibrāhmaṇa
KauṣB, 7, 5, 10.0 ulo vā vārṣṇivṛddha iṭan vā kāvyaḥ śikhaṇḍī vā yājñasenaḥ //