Occurrences

Kauśikasūtra
Kauṣītakibrāhmaṇa

Kauśikasūtra
KauśS, 3, 5, 5.0 ṛtumatyā striyā aṅgulibhyāṃ lohitam //
Kauṣītakibrāhmaṇa
KauṣB, 7, 12, 32.0 āgan deva ṛtubhir vardhatu kṣayam ity āgatavatyartumatyā paridadhāti //